strategic planning


strategic planning
strateginis planavimas statusas T sritis Politika apibrėžtis Procesas, kurio metu suplanuojama, ką ir kaip norima pasiekti. Nagrinėjama esama padėtis, nustatomi vizija, tikslai ir priemonės juos pasiekti. Gali būti taikomas ir privačiame, ir viešajame sektoriuje. Lietuvoje pradėtas diegti nuo 2000, centrinės valdžios lygiu. Kiekvienais metais ministerijos ir kiti asignavimų valdytojai rengia (tikslina) strateginius veiklos planus ir biudžeto programas, juos įgyvendina ir atsiskaito už jų įgyvendinimą. atitikmenys: angl. strategic planning ryšiai: susijęs terminasveiklos valdymas

Politikos mokslų enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. . 2007.

Look at other dictionaries:

  • Strategic planning — is an organization s process of defining its strategy, or direction, and making decisions on allocating its resources to pursue this strategy, including its capital and people. In order to determine where it is going, the organization needs to… …   Wikipedia

  • strategic planning — ➔ planning * * * strategic planning UK US noun [U] MANAGEMENT ► a process in which a company’s executives decide what they want to achieve and the best actions and use of resources for doing this: »The strategic planning process helped the firm… …   Financial and business terms

  • strategic planning — The top USPS management decision process that focuses on the longer range direction of the Postal Service and establishes the means by which that direction is reached. It includes the definition of missions and objectives how the Postal Service… …   Glossary of postal terms

  • strategic planning — UK US noun [uncountable] business the process of planning the activities of a business so that it competes well with other businesses and makes a profit Thesaurus: relating to management and running a businesshyponym …   Useful english dictionary

  • strategic planning — strateginis planavimas statusas Aprobuotas sritis strateginis planavimas apibrėžtis Formalizuota sistema, užtikrinanti viso strateginio valdymo proceso, kurio metu nustatomos veiklos kryptys ir būdai, kaip efektyviausiai panaudoti turimus ir… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • strategic planning — UK / US noun [uncountable] business the process of planning the activities of a business so that it competes well with other businesses and makes a profit …   English dictionary

  • strategic planning — /strə ti:dʒɪk plænɪŋ/ noun the process of planning the future work of a company …   Marketing dictionary in english

  • strategic planning — determining the long term objective of a mission in detail …   English contemporary dictionary

  • Strategic planning software — is a computer application that aids in the strategic planning process. The user is guided through the steps of the planning process, perhaps with the help of a wizard.The software starts by helping the user identify specific issues and choices… …   Wikipedia

  • Japanese strategic planning for mainland Asia (1905–1940) — As a result of her victories in the wars against China (1894–95) and Czarist Russia (1904–05), Japan secured the basic elements of her national desires for the time being. Afterwards she undertook the management of Manchuria. This marked the… …   Wikipedia


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.